top of page

Hoe zit het juridisch met de verantwoordelijkheid voor een leaseauto?


U biedt een leaseauto aan aan uw werknemers. Hoe zit het dan juridisch met de verantwoordelijkheid voor het gebruik daarvan? Ligt die verantwoordelijkheid ofwel aansprakelijkheid nu geheel bij u als werkgever of bij uw werknemer?

Vaak wordt een leaseauto ter beschikking gesteld voor een werknemer die er tevens privé gebruik van maakt. Daarvoor betaalt de werknemer dan maandelijks een bijdrage.

Verder staat er in het leasecontract meestal iets als 'de werknemer dient zich als goed huisvader bij het gebruik van de leaseauto te gedragen'. Vaak staat daar dan ook nog bij dat u als werkgever de kosten bij schade aan de auto op uw werknemer kunt verhalen. Dat kan dan alleen als uw werknemer als een ‘slechte huisvader’ heeft gehandeld.

Eigenlijk komt een en ander er op neer dat pas wanneer uw werknemer (buitengewoon) roekeloos en onzorgvuldig heeft gehandeld, u de schade aan de leaseauto kunt verhalen op uw werknemer. Wel moeten wij hierbij de kanttekening plaatsen dat de inhoud van het leasecontract evenals de omstandigheden van het geval een belangrijke rol spelen. Onderstaande zaak is hiervan een goed voorbeeld:

Zaak:

In deze zaak werd een leaseauto gestolen voor de deur van een vriend van de werknemer. Het bleek dat de betreffende werknemer de sleutelbos met daaraan de autosleutel in de voordeur had laten zitten. Zelf was hij wel naar binnen gegaan en toen hij weer bij de deur kwam waren zowel de sleutelbos als ook de leaseauto verdwenen.

De verzekering dekte geen enkele schade omdat er sprake zou zijn van grove nalatigheid. In plaats van uitkeren werd het schadebedrag (waarde auto) bij de werkgever neergelegd, zo’n €30.000! Niet zo mooi dus. De werkgever wilde de schade dan ook maar al te graag verhalen op zijn werknemer en stelde dat deze zo roekeloos had gehandeld dat de auto daardoor was gestolen.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens en vond dat de schade wel degelijk door de werkgever moest worden betaald. De werkgever had namelijk de verzekering op de auto afgesloten en helemaal zelf gekozen voor een beperkte dekking. Normaliter bieden verzekeraars namelijk een ruimer uitgangspunt, namelijk dat de schade alleen niet wordt gedekt bij bewust en/of opzettelijk roekeloos handelen. De werkgever had in casu zelf gekozen voor een verzekering met een beperking waardoor zij ook zelf de keuze hadden gemaakt om hiervoor risico te lopen.

Wanneer de werknemer zelf de verzekering had afgesloten was dit anders geweest. Dan had deze immers ook zelf de keuze gehad om een ruimere dekking af te sluiten of juist de keuze kunnen maken om dit risico zelf te dragen.

Onze tip:

Wees u er van bewust dat u in veel gevallen toch aansprakelijk bent voor schade aan de leaseauto van uw werknemer. Ga uw verzekering na wat er wel of niet is gedekt en loop het leasecontract met uw werknemer ook door. U kunt eventueel met uw werknemer afspreken dat deze meebetaalt aan een aanvullende verzekering, maar leg dan ook vast als de werknemer deze aanvulling niet wil afsluiten.

Komt u er bij een schade niet uit met uw verzekering of uw werknemer? Dan kunt u ons inschakelen om namens u te bemiddelen en de zaak goed op te lossen.

Heeft u hier nog vragen over? Vraag dan direct advies aan onze juristen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO juristen.

Veel gelezen:

bottom of page