top of page

Loon betalen, moet dat altijd in geld of kan dat ook anders?


jurist

Mag uw bedrijf eigenlijk zelf bepalen in welke vorm u het loon aan uw werknemer of werkneemster uitkeert?

Het antwoord op deze vraag luidt: 'Nee, in elk geval niet helemaal'. Het begrip loon is namelijk in de wet vastgelegd. Uw personeel krijgt loon voor het uitgevoerde werk en meestal bestaat dit loon uit geld.

Zijn er andere vormen van loon mogelijk?

Naast loon in geld kunt u, conform de wet, uw personeel ook belonen via: - Aandelen, opties, vakantiebonnen; - Gebruik van een woning; - Diensten of voorzieningen verzorgen/betalen, waaronder ook kost en inwoning vallen en het geven van bijvoorbeeld cursussen; - Goederen verstrekken die geschikt zijn voor persoonlijk gebruik van uw personeel, denk bijvoorbeeld aan een (lease)auto, fiets, computer, telefoon en maaltijden (bijvoorbeeld bij overwerk).

NB: Houd er wel rekening mee dat een onkostenvergoeding géén loon is in de zin van de wet. Immers deze vergoeding is geen tegenprestatie voor de verrichtte arbeid. Hetzelfde geldt voor fooien of een geschenk voor uw personeel.

Geen vast bedrag.

Overigens hoeft het loon (in geld) niet per se in een vast bedrag in het arbeidscontract te zijn opgenomen. Loon kan namelijk bijvoorbeeld ook een winstaandeel of provisie zijn.

Boven het minimumloon.

Kortom, u mag als werkgever loon, voor zover dit boven het minimumloon ligt, behalve in geld ook bijvoorbeeld (gedeeltelijk) in natura (zie bovengenoemde opsomming) uitbetalen. Wel bent u verplicht als werkgever uw personeel minstens het minimumloon en minimumvakantiebijslag te betalen.

Onze tip: Er zijn dus meer manieren om loon te betalen, wellicht kan dit voor u interessant zijn. Houd daarbij wel rekening met de CAO, want hiervan mag u niet ten nadele van uw werknemer of werkneemster afwijken. Ook moet u rekening houden met de wettelijke regels, zoals het minimumloon.

Op de site van de belastingdienst vindt u meer informatie over Loon.

Heeft u hier nog vragen over? Wij staan graag voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page