top of page

Hoe bescherm ik mijn idee? Wij geven u 6 tips:


Na de rust van de kerstvakantie heeft u als ondernemer misschien een geweldig nieuw idee voor uw bedrijf, maar hoe zorgt u er nu voor dat anderen hier niet mee vandoor gaan?

De vraag is wat u hier tegen kunt doen, oftewel hoe beschermt u uw idee?

De hoofdregel is dat een abstract idee helaas niet of nauwelijks te beschermen valt. Uw idee moet dus in elk geval zijn uitgewerkt voordat u het überhaupt kunt beschermen. Verder zult u moeten onderzoeken welke onderdelen u kunt beschermen.

Aan de hand van 6 tips leggen wij u hierbij graag uit hoe u uw idee beschermt.

Tip 1: Werk het plan of concept uit. Zonder een concreet plan is dit niet beschermd (door het auteursrecht) en kan het plan zelfs gewoon worden gebruikt door anderen.

Tip 2: Zorg voor een datumstempel. Wanneer u het idee wilt uitzetten in de markt zult u vaak in zee moeten gaan met andere partners. U moet uw idee dus aan anderen vertellen. Voordat u dit doet is het dan verstandig uw idee van een datumbewijs te voorzien. Dit kunt u krijgen met het I-DEPOT van het BBIE (www.boip.int). Ook kunt u er voor kiezen om naar de notaris te gaan die een akte voor u opmaakt.

Tip 3: Geheimhoudingsverklaring/ non-disclosure agreement (NDA). Het I-DEPOT kunt u vervolgens ook opnemen in een geheimhoudingsverklaring (NDA) met uw partner(s). U gebruikt aldus de datumstempel in combinatie met een geheimhoudingsverklaring.

Tip 4: Bewaar alle communicatie. Noteer met wie u over uw idee heeft gepraat, bewaar uw e-mails en alle communicatie over uw idee tussen u en uw partner(s). In dit geval geldt namelijk: better safe than sorry!

Tip 5: Bescherming van uitvinding. Een uitgewerkt idee wordt een vinding genoemd. Er zijn verschillende manieren om nu uw vinding te beschermen:

1- Octrooi. Wanneer het bijv. een technische uitvinding betreft, kunt u dit beschermen met een octrooi. Houd er rekening mee dat een octrooiaanvraag behoorlijk in de prijzen kan lopen. Zo kunt u een octrooi voor alleen bescherming in Nederland aanvragen maar ook voor de EU of zelfs daar buiten. Om in aanmerking te komen voor een octrooi dient uw uitvinding aan verschillende wettelijke eisen te voldoen. 2- Merk. U kunt uw idee koppelen aan een beschermde (merk)naam. U koppelt alsdan een naam (eventueel met een logo) als uw merk aan uw idee met een registratie. U kunt kiezen uit een Benelux, gemeenschap of internationaal merk. 3- Modelrecht. Een model betreft de nieuwe, uiterlijke vormgeving van producten. U kunt net als het merk kiezen voor een Benelux, EU of internationaal model. 4- Auteursrecht. Het auteursrecht verkrijgt u zonder enige kosten en de bescherming geldt wereldwijd tot 70 jaar na uw overlijden als maker. U hoeft uw auteursrecht nergens aan te vragen of te registreren. Let wel: ook hieraan zijn eisen verbonden.

Tip 6: Bescherming door bedrijfsgeheim. U kunt er tot slot, in geval van een niet gemakkelijk na te maken product, ook voor kiezen om de werkwijze ervan geheim te houden (het bedrijfsgeheim). Aan een bedrijfsgeheim worden overigens ook eisen gesteld. Het idee moet geheim zijn, handelswaarde hebben en u moet voldoende maatregelen hebben genomen om het geheim veilig te stellen. Voordeel van het bedrijfsgeheim is (in vergelijking met een octrooi) dat het idee langer beschermd blijft dan met een octrooi (twintig jaar). Zolang u uw werkwijze maar geheim houdt.

Onze tip: Werk eerst uw idee uit want pas daarna kunt u bekijken hoe u uw idee kunt beschermen. Bovendien is alleen een goed uitgewerkt en concreet idee automatisch beschermd door het auteursrecht. Afhankelijk van uw vinding kunt u vervolgens de juiste beschermingsvorm(en) kiezen. Bekijk goed welke methode past bij uw situatie. Immers bescherming via registratie kost (veel) geld en dit moet wel opwegen tegen het risico om het niet te doen uiteraard.

Vragen over het beschermen van uw idee? Vraag advies aan onze juristen.

Veel gelezen:

bottom of page