Hoe bescherm ik mijn idee? Wij geven u 6 tips:


Na de rust van de kerstvakantie heeft u als ondernemer misschien een geweldig nieuw idee voor uw bedrijf, maar hoe zorgt u er nu voor dat anderen hier niet mee vandoor gaan?

De vraag is wat u hier tegen kunt doen, oftewel hoe beschermt u uw idee?

De hoofdregel is dat een abstract idee helaas niet of nauwelijks te beschermen valt. Uw idee moet dus in elk geval zijn uitgewerkt voordat u het überhaupt kunt beschermen. Verder zult u moeten onderzoeken welke onderdelen u kunt beschermen.

Aan de hand van 6 tips leggen wij u hierbij graag uit hoe u uw idee beschermt.

Tip 1: Werk het plan of concept uit. Zonder een concreet plan is dit niet beschermd (door het auteursrecht) en kan het plan zelfs gewoon worden gebruikt door anderen.

Tip 2: Zorg voor een datumstempel. Wanneer u het idee wilt uitzetten in de markt zult u vaak in zee moeten gaan met andere partners. U moet uw idee dus aan anderen vertellen. Voordat u dit doet is het dan verstandig uw idee van een datumbewijs te voorzien. Dit kunt u krijgen met het I-DEPOT van het BBIE (www.boip.int). Ook kunt u er voor kiezen om naar de notaris te gaan die een akte voor u opmaakt.

Tip 3: Geheimhoudingsverklaring/ non-disclosure agreement (NDA). Het I-DEPOT kunt u vervolgens ook opnemen in een geheimhoudingsverklaring (NDA) met uw partner(s). U gebruikt aldus de datumstempel in combinatie met een geheimhoudingsverklaring.

Tip 4: Bewaar alle communicatie. Noteer met wie u over uw idee heeft gepraat, bewaar uw e-mails en alle communicatie over uw idee tussen u en uw partner(s). In dit geval geldt namelijk: better safe than sorry!

Tip 5: Bescherming van uitvinding. Een uitgewerkt idee wordt een vinding genoemd. Er zijn verschillende manieren om nu uw vinding te beschermen:

1- Octrooi. Wanneer het bijv. een technische uitvinding betreft, kunt u dit beschermen met een octrooi. Houd er rekening mee dat een octrooiaanvraag behoorlijk in de prijzen kan lopen. Zo kunt u een octrooi voor alleen bescherming in Nederland aanvragen maar ook voor de EU of zelfs daar buiten. Om in aanmerking te komen voor een octrooi dient uw uitvinding aan verschillende wettelijke eisen te voldoen. 2- Merk. U kunt uw idee koppelen aan een beschermde (merk)naam. U koppelt alsdan een naam (eventueel met een logo) als uw merk aan uw idee met een registratie. U kunt kiezen uit een Benelux, gemeenschap of internationaal merk. 3- Modelrecht. Een model betreft de nieuwe, uiterlijke vormgeving van producten. U kunt net als het merk kiezen voor een Benelux, EU of internationaal model. 4- Auteursrecht. Het auteursrecht verkrijgt u zonder enige kosten en de bescherming geldt wereldwijd tot 70 jaar na uw overlijden als maker. U hoeft uw auteursrecht nergens aan te vragen of te registreren. Let wel: ook hieraan zijn eisen verbonden.

Tip 6: Bescherming door bedrijfsgeheim. U kunt er tot slot, in geval van een niet gemakkelijk na te maken product, ook voor kiezen om de werkwijze er