top of page

Wet DBA maakt plaats voor opdrachtgeversverklaring


In het nieuwe regeerakkoord wordt de huidige wet DBA vervangen omdat deze nog teveel onzekerheid meebracht. De wet DBA was erop gericht schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Echter door de onzekerheid en onduidelijkheid die de wet met zich meebracht bij opdrachtgevers kon een groot aantal echte zelfstandige ondernemers minder opdrachten krijgen. Dit is alles behalve de bedoeling van de wet natuurlijk en daarom komt de nieuwe regering weer met iets nieuws.

De bedoeling is dat deze nieuwe wet aan de inhuurder van echte zelfstandigen zekerheid biedt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook moet de wet schijnzelfstandigheid voorkomen.

De zzp'ers worden in deze nieuwe wet in 3 groepen verdeeld:

1. Laag tarief betekent arbeidsovereenkomst.

Er zal volgens de nieuwe wet altijd sprake zijn van een arbeidscontract wanneer men een laag tarief (ongeveer tussen de 15 en 18 euro per uur) hanteert in combinatie met een langere duur van de overeenkomst, of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere werkzaamheden binnen het betreffende bedrijf.

2. Midden tarief betekent opdrachtgeversverklaring.

Voor zelfstandige ondernemers die werken boven het ‘lage tarief’ geldt dat zij een opdrachtgeversverklaring moeten hanteren. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring krijgen via het invullen van een webmodule. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (dit is alleen anders wanneer de webmodule niet naar waarheid is ingevuld). In de webmodule wordt een aantal vragen gesteld aan de opdrachtgever over de aard van de werkzaamheden, daarbij wordt ten bate van de webmodule het onderdeel ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt.

3. Hoog tarief betekent een opt-out.

Wanneer men een hoog uurtarief (boven de 75 euro) hanteert en specifieke werkzaamheden verricht voor een duur korter dan één jaar komt er een opt-out.

Het uurtarief dat u hanteert als zzp'er is dus van uiterst belang voor deze wet en dus voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen. Voor de opdrachtgever is er een opdrachtgeversverklaring die duidelijkheid schept.

Deze nieuwe wet zal ook niet meteen streng worden gecontroleerd. De bedoeling is dat de wet DBA gefaseerd zal worden afgebouwd en men een jaar aan deze nieuwe wet mag ‘wennen’. Boetes zullen dus nog niet meteen na controle worden uitgedeeld en de belastingdienst zal vooral een coachende rol gaan spelen.

Onze tip: Het is nu nog niet nodig om halsoverkop in deze nieuwe wetgeving te duiken maar wees u er wel van bewust dat deze eraan zit te komen. Houd u ook in uw achterhoofd dat het door u gehanteerde tarief een belangrijke rol speelt!

Wij informeren u graag verder bij nieuwe updates omtrent deze wet.

Photo by rawpixel.com on Unsplash

Veel gelezen:

bottom of page