top of page

Hippisch Recht: 4 juridische misverstanden binnen de paardensport


In de media ziet u vast wel eens zaken opduiken over het Hippisch Recht waarin de eigendom van paarden en/of de aansprakelijkheid van de eigenaren ter discussie staat. Ook wij krijgen hier soms vragen over.

Hoog tijd dus ook om eens 4 juridische misverstanden toe te lichten voor iedereen die zich bezighoudt met paarden en/of paardensport.

1. Contracten zijn niet nodig.

Niets is minder waar. In elke situatie, ook als het gaat om paarden is het beter om afspraken op papier te zetten. Te vaak en te snel wordt er nog genoegen genomen met de ouderwetse handruk en goed vertrouwen. Dat is prima maar het is moeilijk om te bewijzen wat er dan wel of niet is bedoeld achteraf. Beter is dus om afspraken over bijv. de eigendom van het paard, de stalling en training vast te leggen. Omdat u vaak met verschillende partijen te maken heeft, is het ook praktisch verschillende contracten te hanteren en niet alles in één contract te verwerken.

2. De schade door mijn paard is altijd wel op iemand te verhalen.

Onjuist, in beginsel geldt dat een ieder zijn eigen schade draagt. Alleen in bepaalde gevallen is een ander aansprakelijk voor schade die iemand heeft geleden. Het moet dus eerst worden onderzocht of iemand anders uw schade moet vergoeden.

Binnen het Nederlands recht is de bezitter van een paard in beginsel aansprakelijk voor de schade die het paard maakt. Het paard zelf kan natuurlijk niet aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard moet er per geval worden gekeken wie aansprakelijk is. Immers soms kan het zijn dat de ruiter bepaalde keuzes heeft gemaakt die het paard hebben gestuurd en is die ruiter mogelijk aansprakelijk voor de schade. Ook kan de uitkomst van aansprakelijkheid anders zijn wanneer de betrokken personen zelf schuld hebben aan het voorval.

3. Bij een verborgen gebrek kan ik altijd het koopcontract ontbinden.

Stel, u ontdekt na aankoop van een paard dat uw paard helaas een ziekte of andere gebreken heeft. Kunt u dan teruggaan naar de verkoper? Helaas kan dit niet zonder meer, maar zult u moeten aantonen dat het paard al leed aan het gebrek ten tijde van het sluiten van het koopcontract.

Onze tip is dan ook bij een ziekte die na de koop wordt ontdekt zo snel mogelijk een dierenarts in te schakelen om te achterhalen hoelang het paard hier al aan lijdt. Wanneer blijkt dat het gebrek al voor verkoop bestond, kunt u meteen juridische bijstand inschakelen. Het koopcontract kan dan in beginsel worden ontbonden. Dit laatste kan alleen als de tekortkoming dusdanig groot is dat een ontbinding ook gerechtvaardigd is. Hiernaast kan nog eventueel een schadevergoeding worden ingediend bij de betreffende verkoper.

4. Wanprestatie, zoals een stalruimte die niet op tijd beschikbaar is, betekent dat ik het erbij moet laten zitten.

Dit is uiteraard niet het geval. Ook voor paard-gerelateerde zaken geldt dat wanneer er niet, of niet op tijd, wordt geleverd, er sprake kan zijn van wanprestatie. Dus als u bijvoorbeeld niet op tijd terecht kunt in uw gehuurde stalruimte, dan kunt u:

1) nakoming vorderen, dus eisen dat er een stal beschikbaar wordt gesteld;

2) schadevergoeding eisen, bijvoorbeeld als u extra transportkosten moet maken;

3) eigen verplichtingen opschorten, dus u hoeft de huur niet te betalen zolang de stal niet beschikbaar is;

4) het contract ontbinden.

Elke zaak is anders en afhankelijk van de omstandigheden moet er worden bekeken wat de beste optie is.

Onze tip: Ook binnen de paardenwereld moet u de juridische aspecten niet onderschatten. Zorg in elk geval dat alle afspraken goed op papier staan en schakel eventueel al op voorhand een jurist in. Want ook hier geldt dat u beter kunt voorkomen dan genezen!

Heeft u hier vragen over? Vraag dan direct advies aan onze juristen.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page