top of page

Welke persoonsgegevens vallen onder de AVG?


Zoals al in onze vorige blogs aangegeven, komt de veel besproken AVG er eind deze maand aan. Deze privacywet ziet toe op versterking en uitbreiding van privacy rechten en op meer verantwoordelijkheden van organisaties die persoonsgegevens vastleggen.

Maar wat wordt er in deze nieuwe wet nu precies met persoonsgegevens bedoeld?

Persoonsgegevens:

Met deze gegevens worden bedoeld: Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Iemand kan namelijk worden geïdentificeerd, als degene die het persoonsgegeven gebruikt de betreffende persoon kan identificeren. Dit kan vervolgens zonder een bijzondere inspanning te leveren. Denk bijvoorbeeld aan naam- en adresgegevens. Ook kunnen e-mailadressen, kentekens, pasfoto's en bijvoorbeeld IP-adressen worden bestempeld als persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens:

Buiten deze persoonsgegevens heb je ook nog bijzondere persoonsgegevens denk bijvoorbeeld aan iemands ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid en strafrechtelijk gedrag. Bijzondere persoonsgegevens zijn door hun aard bijzonder gevoelig en krijgen om die reden dan ook extra bescherming door de nieuwe wet AVG.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is zowel op grond van de eerdere wet Wbp als de nieuwe AVG verboden. Dit tenzij u zich kunt beroepen op een wettelijke uitzondering én op één van de grondslagen genoemd in deze nieuwe wet.

Een voorbeeld van zo'n wettelijke uitzondering is wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen voor de verwerking van iemands persoonsgegevens.

Onze tip:

Wanneer u het nog niet heeft gedaan, adviseren wij u het volgende: U dient per direct te inventariseren welke persoonsgegevens uw organisatie verwerkt, of deze als bijzondere persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt en of de verwerking van deze persoonsgegevens op een rechtsgeldige grondslag berust.

25 mei aanstaande is het zover en gaat de wet AVG in en zult u uw bedrijfsprocessen aan moeten passen in verband met de verwerking van alle hierboven genoemde persoonsgegevens.

Voldoet u namelijk niet aan deze wet dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens boetes opleggen die kunnen oplopen tot €20 miljoen of 4% van uw jaarlijkse wereldwijde omzet. Maar los van die boetes loopt u ook behoorlijke imagoschade op als u het niet goed heeft geregeld.

Wilt u hier meer over weten of wilt u een direct een jurist spreken over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze ervaren juristen op gebied van de nieuwe AVG wetgeving.

Natuurlijk staan wij voor u klaar!

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page