top of page

Privacywetgeving: moeten ondernemers nu echt bang zijn voor de nieuwe Europese privacywetgeving?


Zoals iedere ondernemer ondertussen wel weet, treedt de nieuwe Europese privacywetgeving AVG in werking per 25 mei 2018.

Nu heeft u ongetwijfeld veel gehoord over deze nieuwe wetgeving en de daarbij behorende torenhoge boetes als u hier niet aan voldoet. Maar wat nergens echt duidelijk wordt, is waarom deze nieuwe wet er eigenlijk komt. Waarom worden de regels gewijzigd, en moet u zich nu echt zo’n zorgen maken? Wij zochten het voor u uit.

Waarom worden de regels nu eigenlijk gewijzigd?

Op de site van de Europese Commissie staat hierover het volgende:

‘Strengere regels inzake de bescherming van persoonsgegevens vanaf mei 2018 zorgen ervoor dat burgers meer zeggenschap hebben over hun gegevens en bedrijfsvoordelen op basis van gelijkheid. Eén geheel van regels voor alle bedrijven die actief zijn in de EU, ongeacht waar ze zijn gevestigd.’

Volgens de uitleg van de Europese Commisie gaat het vooral om vertrouwen:

‘Het gebrek aan vertrouwen in de oude regels voor gegevensbescherming belemmerde de digitale economie en waarschijnlijk ook uw bedrijf. Slechts 15% van de mensen hebben het gevoel dat ze volledige zeggenschap hebben over de informatie die ze online verstrekken.‘

Met andere woorden, er komen straks in alle landen van de EU dezelfde regels voor alle bedrijven die gegevens verwerken. Hierdoor wordt ondernemen binnen Europa makkelijker, omdat u niet meer in elk land afzonderlijk hoeft na te gaan welke regels er gelden. En dat levert geld op voor bedrijven: volgens berekeningen van de Europese Commissie kostten de oude regels het bedrijfsleven €130 miljoen.

Dit kwam omdat bedrijven in de EU onder het oude stelsel 28 verschillende gegevensbeschermingsautoriteiten moesten informeren.

Dus, bent u in meerdere landen in de EU actief? Dan levert dit volgens de Europese Commissie de volgende voordelen op:

  • Minder administratieve kosten en minder kosten voor naleving van de regels;

  • Meer rechtszekerheid omdat binnen de EU dezelfde regels gelden;

  • Er is een gelijk speelveld voor alle bedrijven in de EU;

  • U hoeft nog maar met één toezichthouder zaken te doen in plaats van 28.

De totale economische voordelen van de nieuwe regels zijn geschat op €2,3 miljard, onder andere doordat het consumentenvertrouwen wordt versterkt als er duidelijke regels zijn.

Loopt het nu echt zo’n vaart met die boetes?

Er zijn een aantal punten waar u als ondernemer aan moet voldoen. De 10 belangrijkste daarvan hebben we in een vorig blog behandeld.

Er wordt veel gewaarschuwd voor hoge boetes als u niet aan de regels voldoet. Nu kan de overtreding van de regels duur zijn, maar voordat er een boete word opgelegd gaat er vaak een traject aan vooraf. De volgorde van overtreding is:

  • Waarschuwing;

  • Berisping;

  • Opschorting van uw gegevensverwerking;

  • Geldboete van maximaal €10 miljoen of, als dat hoger is, 2% van de wereldwijde omzet, als u de verplichtingen van de wet niet nakomt, zoals een documentatieplicht;

  • Geldboete van maximaal € 20 miljoen of, als dat hoger is, 4% van uw wereldwijde jaaromzet, als u de beginselen van de wet niet naleeft of de privacy van de mensen van wie u gegevens verwerkt schendt.

Kortom, moeten we nu echt bang worden voor deze nieuwe Europese regels?

Nee, als u zorgt dat u uw zaken goed op orde heeft voordat deze wet ingaat, gaat het u alleen maar voordeel opleveren als u bijvoorbeeld zaken wilt doen in een ander EU-land.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving bieden wij een uitgebreide privacy-scan aan, waarmee onze juristen samen met u een intensief traject doorlopen om alle privacy-issues in uw bedrijf in kaart te brengen. Wilt u daar meer over weten dan kunt u ons een bericht sturen of bel ons op tel. 085-888 43 22 voor meer informatie.

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze nieuwe wetgeving.

HBO Juristen.

(Photo by Arvin Febry on Unsplash)

Veel gelezen:

bottom of page