top of page

Welke rechten heb ik als zzp’er?


Er bestaan onder de zzp’ers veel misverstanden over op welke rechten zij wel of geen beroep kunnen doen. Reden te meer om eens een aantal belangrijke rechten van de zzp’er op te sommen.

[if !supportLists]1. Toeslagen. Zzp’ers komen wel degelijk in aanmerking voor veel wettelijke toeslagen die men als werknemer in loondienst ook ontvangt. Het gaat behalve om huurtoeslag en zorgtoeslag ook om bijv. kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Alles bij elkaar opgeteld kunnen de toeslagen oplopen tot honderden euro’s. Het is dan ook niet onverstandig eens na te gaan of u als zzp’er al aan alle wettelijke toeslagen heeft gedacht en hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Op de website van de belastingdienst kunt u de vereisten voor iedere toeslag snel en gemakkelijk checken. Let wel: u dient de toeslagen zelf aan te vragen via de belastingdienst.

[if !supportLists]2. Zwangerschapsuitkering. Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Deze dient u overigens ook weer zelf aan te vragen (bij het UWV) en wel uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum.

[if !supportLists]3. Ontslagbescherming. Ook al heeft u als zzp’er geen arbeidsovereenkomst maar een freelance overeenkomst kan er toch (soms) sprake zijn van ontslagbescherming. U moet dan wel op het moment van ontslag aan een viertal voorwaarden voldoen:

1) u verricht het werk persoonlijk,

2) u verricht soortgelijk werk voor maximaal twee opdrachtgevers tegelijk,

3) u schakelt bij de uitvoering maximaal twee helpers in

4) uw werkzaamheden zijn niet van bijkomende aard.

Wanneer u aan al deze voorwaarden voldoet, moet uw opdrachtgever in principe uw tarief doorbetalen totdat hij alsnog een volledige ontslagprocedure heeft doorlopen en de arbeidsverhouding correct heeft opgezegd.

[if !supportLists]4. Uitkering bij geen inkomen. Wanneer u geen buffer meer heeft en het lukt niet nieuwe opdrachten (en dus inkomen) te generen, kunt u bij de sociale dienst van uw gemeente aankloppen. U kunt dan namelijk in aanmerking komen voor de 'Besluit bijstandverlening zelfstandigen' (Bbz) uitkering. Deze tijdelijke uitkering kunt u ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. Er zijn overigens diverse vormen van de Bbz. Daarnaast bestaat er nog de algemene bijstandswet voor u wanneer uw bedrijf geen overlevingskansen meer heeft of als u in een faillissement belandt. Ook deze uitkeringen dient u zelf aan te vragen. Uw gemeente bepaalt uiteindelijk de hoogte van deze uitkering.

Onze tip: Als zzp’er heeft u veelal dezelfde of soortgelijke rechten als de werknemer in loondienst. Het grote verschil is echter wel dat u als zzp’ er dit allemaal zelf moet uitzoeken en aanvragen. Immers in loondienst worden dit soort dingen automatisch geregeld door de werkgever. Het is echter raadzaam voor u als zzp’er een en ander tijdig te regelen want er zal natuurlijk wel brood op de plank moeten blijven komen!

Wanneer u twijfelt of meer wilt weten over uw rechten als zzp’er, aarzel dan niet uw vraag aan ons voor te leggen.

Wij staan graag voor u klaar!

Veel gelezen:

bottom of page