top of page

Reprorecht factuur ontvangen? Moet u die zomaar betalen?


reprorecht

Binnenkort ontvangt u vast weer een factuur van Stichting Reprorecht. Wij krijgen met enige regelmaat vragen over deze stichting. Hoe zit dat precies met die factuur?

Hoe zit het juridisch?

In de Auteurswet uit 1912 is bepaald dat u voor iedere kopie van een artikel uit een krant, tijdschrift of een deel van een boek, die u voor intern gebruik maakt, een vergoeding moet afdragen aan de auteur of uitgever.

Deze vergoeding bedraagt nu € 0,045 per pagina. Het gaat dan om kopieën of scans van bijvoorbeeld artikelen uit kranten, tijdschriften, vakbladen of delen van boeken die u maakt voor gebruik binnen uw bedrijf.

U betaalt de vergoeding voor iedere kopie (van papier op papier) en voor digitaal gebruik: scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten.

Het gaat hier dus niet om bijvoorbeeld het delen van een artikel op uw telefoon via de 'share' knop, daarvoor hoeft u geen vergoeding te betalen.

Stichting Reprorecht, wat is dat voor een stichting?

Om er nu voor te zorgen dat u niet voor iedere kopie eerst bij de betreffende auteur moet aankloppen, is Reprorecht opgericht als de instantie die deze vergoedingen mag innen.

Deze stichting heeft het monopolie voor de incassering van de bedragen en zorgt vervolgens voor de verdeling van deze vergoeding onder de auteursrechthebbenden (dit zijn de uitgevers, auteurs etc.).

In principe betaalt u dus een vast bedrag om binnen uw bedrijf gebruik te mogen maken van het werk van een ander. Dit vaste bedrag is volgens Reprorecht weer gebaseerd op ‘een breed onderzoek bij diverse soorten bedrijven naar hun kopieergedrag’.

Is dit nog van deze tijd?

Wij vragen ons af kopiëren, scannen en delen anno 2016 nog vaak gebeurt. Reprorecht heeft hier blijkbaar onderzoek naar gedaan, maar er zijn geen recente onderzoeksgegevens bekend.

Uit een onderzoek door bijvoorbeeld MKB Belangen, uitgevoerd in april dit jaar onder ruim 3000 ondernemers, bleek dat slechts één procent regelmatig kopieert, slechts twee procent wel eens iets scant en daarna verstuurt en ruim negentig procent zegt nooit iets te kopiëren.

Factuur zonder meer betalen?

Omdat Stichting Reprorecht de wettelijke instantie is die het reprorecht mag innen, kunt u de factuur niet zonder meer negeren. Geloof ons, u krijgt direct een incassobureau achter u aan.

Wat u wél kunt doen is allereerst nagaan of de factuur correct is. De factuur is gebaseerd op gemiddelden omdat er lastig gecontroleerd kan worden hoeveel kopieën u exact maakt. Daarom heeft Reprorecht, samen met onder meer MKB- Nederland, 4 categorieën bepaald, namelijk:

1. "Geen kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal" 2. "Minder dan gemiddeld" 3. "Gemiddeld" 4. "Meer dan gemiddeld"

Worden er nu binnen uw bedrijf geen kopieën gemaakt, of denkt u dat u in de verkeerde categorie bent ingedeeld, dan kunt u dit via de website doorgeven. Hiervoor kunt u inloggen met uw debiteurennummer en de toegangscode die te vinden zijn op uw factuur.

Let er wel op dat u als u voor optie 1 (geen kopieën) kiest, u eerst een aantal pittige juridische waarschuwingen moet accepteren en die ook weer per mail moet bevestigen, dus even doorbijten maar uiteindelijk kunt u de melding doorgeven.

Onze tips: Betaal de factuur van Stichting Reprorecht niet zonder meer:

  • Ga na of er binnen uw bedrijf gebruik wordt gemaakt maakt van auteursrechtelijk werk: worden er nog kopieën of scans gemaakt van kranten, tijdschriften, vakbladen of delen van boeken voor intern gebruik?

  • Is uw bedrijf in de juiste categorie (zie hierboven) ingedeeld?

  • Klopt het aantal werknemers/FTE waarop de bijdrage is gebaseerd?

  • Pas deze gegevens vervolgens eventueel aan op de website van Reprorecht.

Wordt vervolgd...

Op dit moment moet u als de gegevens niet kloppen nog inloggen op de site om uw gegevens te kunnen wijzigen. Erg omslachtig en bovendien hebben wij het vermoeden dat dit juridisch wellicht niet juist is. Hierover hebben wij vragen gesteld bij Stichting Reprorecht. Zodra hierover meer bekend is, hoort u het van ons.

Het team van HBO Juristen.

Veel gelezen:

bottom of page