top of page

De 5 meest gemaakte fouten bij een zakelijke samenwerking


Veel ondernemers gaan vroeg of laat een samenwerking aan met een zakenpartner omdat ze graag willen groeien. Begrijpelijk, met samenwerken kom je ook gewoon verder. Maar bij het aangaan van een zakelijke samenwerking worden er nog wel eens dingen over het hoofd gezien. Daarom sommen wij de 5 meest gemaakte fouten, die wij in onze praktijk tegenkomen, voor u op.

[if !supportLists]1) [endif]Helemaal niets op papier gezet

Leuk dat u een keer tijdens de lunch of onder de borrel heeft afgesproken te gaan samenwerken, maar wat als het gaandeweg misgaat? Wij zien nog te vaak problemen ontstaan doordat er van tevoren zaken niet goed zijn vastgelegd. Daarom kunnen wij het niet genoeg benadrukken: leg alle samenwerkingen en de afspraken die u daarbij maakt goed vast. Liefst in een contract, maar bewaar uiteraard ook e-mails of aantekeningen.

[if !supportLists]2) [endif]Ruzie over geld

Ook hier geldt dat u vooraf heldere afspraken over de winstverdeling, de inbreng en de nodige investeringen moet maken om achteraf onnodige (dure) misverstanden te voorkomen. Zo adviseren wij ook nooit een verdeling 50/50 te maken als er geen sprake is van een volledig gelijkwaardig partnerschap. Zo heeft de financiële partner veelal een minderheidsbelang in de onderneming, maar krijgt wel de mogelijkheid om de operationele partner aan zijn afspraken te houden.

[if !supportLists]3) [endif]Onduidelijkheid over wie de beslissingen neemt

Ook hiervoor geldt dat er vooraf afspraken moeten worden vastgelegd. Wie krijgt bijvoorbeeld de zeggenschap bij een fusie van twee bedrijven? Alleen al vanwege de bestuurdersaansprakelijkheid is het belangrijk dit goed vast te leggen. Te vaak gaan samenwerkingen mis doordat de rolverdeling niet duidelijk is. Twee kapiteins op een schip, dat is vragen om problemen.

[if !supportLists]4) [endif]Er is geen strategie

Leg samen vast hoe u wilt groeien en hoe u omgaat met externe mogelijkheden. Gebrek aan een gezamenlijke strategie kan de beste samenwerkingen om zeep helpen. Spreek van tevoren uit wat uw verwachtingen zijn van de samenwerking en wat uw visie is voor de toekomst.

[if !supportLists]5) [endif]Geen afspraken bij beëindiging samenwerking

Wanneer de samenwerking onverhoopt toch niet lekker loopt, is beëindiging misschien onvermijdelijk. Maar hoe gaan partijen hiermee om en wie krijgt wat? Welke gedeelde informatie moet geheim blijven en hoe zit het met een concurrentiebeding? Dit zijn ook afspraken die u vooraf moet vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst.

Onze tip:

Wanneer u een samenwerking aangaat, leg dan alle rechten en plichten van elkaar goed vast in een samenwerkingsovereenkomst. Ook is een aandeelhoudersovereenkomst geen overbodige luxe. Ten slotte adviseren wij om de zaken niet op zijn beloop te laten, mocht de samenwerking onverhoopt nog misgaan. Roep bestuurder(s) ter verantwoording en informeer schuldeisers als betaling op losse schroeven komt te staan. En als er geen uitweg meer is, schakel juridische hulp in om de samenwerking te beëindigen in uw voordeel.

Ook hierbij staan wij graag voor u klaar!

Het team van HBO Juristen

Veel gelezen:

bottom of page